INTEGRITETSPOLICY B2 IMPACT AB

Det är viktigt för oss att skydda och respektera dina personuppgifter och värna om din personliga integritet genom att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och andra gällande lagar och regelverk. Då detta är en grundläggande princip inom vår verksamhet är vi måna om att vara transparanta med vilka personuppgifter vi behandlar om dig vilket är varför vi har tagit fram denna information som beskriver vår behandling av dina personuppgifter. Grundprinciperna för behandlingen av personuppgifter och som genomsyrar hela vår verksamhet är: laglighet, öppenhet, uppgiftsminimering, ändamålsbegränsning, korrekthet, lagringsminimering, integritet, konfidentialitet och ansvarsskyldighet.  

Informationen kan komma att justeras och uppdateras om våra interna rutiner ändras eller om vi behöver  uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsansvarig: B2 Impact AB

 

Klicka här för att läsa vår personuppgiftspolicy.

Kontakt

MailBox 1801 411 41 Göteborg010 – 550 78 00
Om du har frågor eller funderingar kring hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud genom e-postadressen dataskydd@b2-impact.se eller genom att skicka ett brev till adressen till vänster.