Våra värderingar

Våra värderingar är grunden för hur vi arbetar, hur vi är gentemot varandra, våra kunder, klienter och samarbetspartners.

Oavsett var i koncernen vi arbetar så genomsyras allt arbete av våra gemensamma värdegrunder. Värderingarna hjälper oss att navigera rätt och ta oss närmare vår vision. Inom B2 Impact har vi fem gemensamma värdeord: Agility, Integrity, Diversity, Excellence och Responsibility. Tillsammans bildar de första bokstäverna i varje värdeord ”AIDER”. För oss är en AIDER en person som hjälper till eller bistår med assistans, detta är utgångspunkten som vi har varje dag i förhållande till hur vi beter oss mot kollegor, kunder, partners och övriga intressenter.

 

Vår vision

Att vara den ledande och mest pålitliga partnern som proaktivt formar framtiden för kreditsektorn. Vi vill vara det mest uppskattade kredithanteringsbolaget som hjälper människor till en bättre privatekonomi och bidrar till hållbar utveckling för både individ och samhälle.

 

Vår mission

Vår kärnverksamhet består i att hjälpa kunder till rätta med deras privatekonomi genom att anpassa återbetalningen av deras skulder utefter deras individuella förutsättningar. Vi är en del av det ekonomiska kretsloppet och arbetar för att minska de klyftor som förfallna fordringar skapar i kreditkedjan.

Work New Ways

AGILITY

Vi strävar efter att få ny kunskap och växa. Vi anpassar oss och fokuserar på lösningar, inte problem. Genom ständig utveckling kan vi snabbt och effektivt anpassa oss till föränderliga miljöer och till våra affärspartners behov.

Work New Ways
Work New Ways

Do what is right

INTEGRITY

Vi håller den högsta etiska standarden. Vi står upp för vad som är rätt och säger till när vi ser fel.  Vi är ärliga, pålitliga och dedikerade. Integritet är grunden på vilken vi bygger förtroende.

Do what is right
Do what is right

Value everyone

DIVERSITY

Vi uppskattar och respekterar människor med olika bakgrund och erfarenheter. En multikulturell, inkluderande och diversifierad arbetsplats är en tillgång. Vi skapar en företagskultur där alla är välkomna.

Value everyone
Value everyone

Challenge yourself

EXCELLENCE

Vi bidrar alltid utifrån vår bästa förmåga och uppmuntrar våra kollegor att göra det samma. Vi är fast beslutna att ständigt förbättras. Vi driver utveckling och utmanar oss själva att hitta bättre vägar. Teknik och digitalisering står högst på vår agenda för att öka effektiviteten och främja en innovationskultur.

Challenge yourself
Challenge yourself

Mind your impact

RESPONSIBILITY

Vi tar ansvar för våra handlingar och är engagerade i vårt samhälle och vår miljö.

Mind your impact
Mind your impact