B2 Impact hjälper dig med din skuld

Vi byter namn till B2 Impact!

Sileo Kapital och Legalis Inkasso byter tillsammans namn till B2 Impact AB. Vi är en del av en internationell koncern som tidigare haft olika namn i olika länder. Nu vill vi på ett tydligare sätt visa att vi hör ihop och har därför bytt till ett gemensamt namn – B2 Impact. 

Vi byter namn till B2 Impact!
Vi byter namn till B2 Impact!

Har du fått ett brev från oss?

Logga in på Mina Sidor eller ring till oss på 010-550 78 00 och prata med våra duktiga rådgivare. De tar emot ditt samtal och hjälper dig att hitta en realistisk lösning som är anpassad efter dina förutsättningar.

Hej
Hej

Vill du veta mer om våra tjänster?

B2 Impact är ett svenskt kredithanteringsbolag och har allt sedan starten år 2012 förvärvat och hanterat förfallna fordringar.

Om oss
Om oss