Frågor & Svar

Vanliga frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Du kan också besöka vår ordlista som du hittar här om det är något begrepp du inte känner igen.

Skulle du inte hitta svaret på din fråga eller behöva hjälp med något annat, är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan antingen skicka ett meddelande via Mina Sidor som du når dygnet runt, eller ringa oss på 010-550 78 00.

Sileo Kapital och Legalis Inkasso byter tillsammans namn till B2 Impact och i samband med detta ändrar vi våra logotyper. Vi är en del av en internationell koncern som tidigare haft olika namn i olika länder. Nu vill vi på ett tydligare sätt visa att vi hör ihop och har därför bytt till ett gemensamt namn – B2 Impact.

Läs artikel

Vi har sedan 2012 varit en del av den internationella börsnoterade koncernen B2 Impact med verksamhet i 19 länder. Sedan tidigare har samtliga bolag i koncernen haft med ”part of B2 Impact” i våra logotyper. Nu lyfter vi fram och formar om det till ett nytt gemensamt företagsnamn som bättre speglar den påverkan vi har i det ekonomiska kretsloppet.

Tillsammans hjälper vi människor att bli skuldfria genom omtänksamhet och personliga lösningar. Vi har stor respekt för den påverkan vi har och jobbar tillsammans med våra kunder för att hitta hållbara lösningar.

Läs artikel

Vårt nya företagsnamn är B2 Impact. Tidigare arbetade vi under namnen Legalis Inkasso respektive Sileo Kapital. För dig som kund innebär detta inga större förändringar, vi kommer att fortsätta att hantera ärenden på samma sätt som tidigare men nu under ett gemensamt namn - B2 Impact.

Läs artikel

Namnbytet innebär inga förändringar för din del, vi är samma företag men med ett nytt namn. Oavsett vilken relation du har till oss så är den oförändrad.

Om du haft ett ärende som har hanterats av Legalis Inkasso kommer vi i med namnbytet ha ett nytt telefonnummer att ringa in till vår kundservice på. Vårt nya nummer är 010-550 78 00.

Läs artikel

Ingenting kommer att förändras kring din betalplan, du behåller den och använder samma betalningsuppgifter som tidigare.

Läs artikel

Ja, dina betalningsuppgifter kommer att vara detsamma. Vi har samma bankgiro som tidigare och du behåller ditt OCR-nummer. Du kan fortsatt betala in via Swish, e-faktura eller autogiro precis som innan.

Läs artikel

Nej, du kommer inte behöva anmäla autogiro på nytt eftersom vi inte byter organisationsnummer. Ditt autogiro kommer inte att påverkas av namnbytet utan det kommer dras som vanligt varje månad.

Läs artikel

Du kan komma i kontakt med oss på samma sätt som innan. Vi har ett gemensamt telefonnummer (010-550 78 00) där du är välkommen att höra av dig. Du kan logga in på Mina Sidor som vanligt och skicka ett meddelande till oss, du kan även maila oss på info@b2-impact.se eller skicka ett brev till samma adress som tidigare men nu med ett nytt namn.

Läs artikel

Om du har fått ett brev av oss beror det på att vi har tagit över en skuld som du har haft till annat bolag. Det kan vara ett köp du har gjort på internet eller ett lån du har ingått, men som du har missat att betala.

Vad din fordran avser står i brevet du har fått av oss, du kan även logga in på Mina sidor för att se vad din skuld avser.

 

Läs artikel

Om du inte har betalat ditt köp, lån eller det belopp som krävs efter eventuell påminnelse i tid, kan ditt ärende bli föremål för inkassoåtgärder. Det innebär att du ska betala till oss fortsättningsvis och inte till den ursprungliga fordringsägaren. Kan du inte betala allt på en gång eller har andra frågor ber vi dig kontakta oss för att tillsammans hitta en lösning. Logga in på Mina Sidor eller ring oss på 010-550 78 00.

Läs artikel

Att du har fått ett inkassokrav är inget som syns någon annanstans än hos oss. Skulle du inte reglera din skuld och det går så långt att du får en betalningsanmärkning så blir det offentligt och syns exempelvis i en kreditupplysning.

Läs artikel

För att få information om din aktuella skuld loggar du enklast in på Mina Sidor som du når dygnet runt. Här kan du bland annat se aktuellt saldo och eventuella tidigare inbetalningar. Du kan också i de allra flesta fall lägga upp en avbetalningsplan eller göra engångsbetalningar.

Vill du ha personlig hjälp kan du kontakta vår kundservice på 010-550 78 00.

Läs artikel

Att ditt ärende ligger hos kronofogden kan innebära olika saker beroende på hur långt ärendet har gått. Ett ärende som skickats till inkasso kan, om skulden förblir obetald, gå vidare till kronofogden för betalningsföreläggande. Där riskerar du att få en betalningsanmärkning. Om du har en betalningsanmärkning, även kallat för utslag, kan ditt ärende skickas för verkställighet. Det innebär att kronofogden kan utmäta tillgångar för att betala din skuld.

Läs artikel

Har du varit långvarigt skuldsatt och skulderna har växt sig större än vad du klarar av att hantera kan skuldsanering vara en möjlig utväg. Du kan testa om du kan få skuldsanering med kronofogdens skuldsaneringstest som du hittar här.

Läs artikel

Vill du ge någon annan möjlighet att ta del av information om din skuld och hjälpa dig att hantera ditt ärende behöver du fylla i en fullmakt. Klicka här och följ instruktionerna.

Läs artikel

Du ska betala till oss, B2 Impact. För att se din aktuella skuld och betalningsuppgifter – Logga in på Mina Sidor

Läs artikel

Du hittar betalningsuppgifter och på vilka sätt du kan betala din skuld här.

Läs artikel

Om du har svårt att betala hela beloppet på en gång kan vi hjälpa till med en avbetalningsplan. Logga in på Mina Sidor om du själv vill ta fram ett förslag på avbetalningsplan eller kontakta oss på 010-550 78 00 för personlig service. Om du inte skulle följa din avbetalningsplan kan rättsliga åtgärder vidtas vilket kan innebära att ärendet skickas till kronofogden. Kan du inte betala alls just nu är det viktigt att du tar kontakt med oss. Tillsammans kan vi hitta en lösning som passar dig och din situation.

Läs artikel

Vid en eventuell överbetalning så tas en administrativ kostnad ut om 100 kr. Belopp som understiger 100 kr betalas inte ut. Belopp över 100 kr återbetalas via utbetalningsavi.

Läs artikel

Ränta är en kostnad för att få låna pengar och räntans storlek anges oftast i procent. Det finns olika situationer som avgör vilken sorts ränta som ska betalas. Den ränta som gäller för en viss kredit framgår av det avtal man har tecknat med den ursprungliga kreditgivaren.

  • Fast ränta innebär att räntesatsen är konstant. Om räntesatsen enligt avtalsvillkoren är på 10% kommer den att gälla fram tills skulden är fullbetald.
  • Rörlig ränta innebär att räntans procentsats följer marknadsräntan. Stiger marknadsräntorna stiger också den rörliga räntan och tvärtom. Med rörlig ränta är det inte möjligt att veta hur stor den totala räntekostnaden blir under återbetalningstiden.
Läs artikel

Om en person missar att betala en faktura innan förfallodagen har fordringsägaren rätt att lägga på ränta på skulden. Sådan ränta som beräknas på en förfallen skuld kallas för dröjsmålsränta och beror alltså på att fakturan inte har betalats i tid.

Läs artikel

En person som beviljas ett lån eller en kredit betalar vanligtvis ränta till kreditgivaren, så kallad kreditränta. Normalt får personen en avi varje månad där en del av beloppet som ska betalas avser återbetalning på lånet/krediten och en del avser en räntekostnad. Hur stor del som är ränta framgår av avin. Hur stor dröjsmålsräntan och räntesatsen är i procent avtalas i samband med tecknandet av lånet/krediten vilket oftast framgår i avtalsvillkoren. Dröjsmålsränta beräknas från förfallodagen och läggs till skulden fram tills den dag kapitalet är fullbetalt.

Läs artikel