Våra tjänster

Tredjepartsinkasso

B2 Impact erbjuder ett brett utbud av inkassolösningar för hantering av förfallna fordringar. Oavsett lösning är våra viktigaste principer efterlevnad av etiska och moraliska standarder, skydd av våra partners och leverantörers rykte och respekt för kundernas rättigheter.

I vårt arbetssätt fokuserar vi på att förstå och bedöma kundens skuldsituation i syfte att utforma en anpassad lösning efter kundens unika behov och ekonomiska situation. Vi är särskilt uppmärksamma på kunder i utsatta situationer och vårt mål är alltid att hjälpa kunderna att återfå sin ekonomiska stabilitet.

B2 Impact är medlem i branschorganisationen Svensk Inkasso och jobbar i enlighet med föreningens branschkod, god inkassosed och tillämplig lagstiftning. 

 

Köp av förfallna fordringar

Vi på B2 Impact har stor erfarenhet och kompetens av att värdera och köpa fordringsportföljer från främst banker och andra finansiella institutioner. Vi erbjuder flexibla lösningar som är anpassade efter säljarens behov och kan säkerställa en effektiv och professionell hantering genom hela processen.

Kontakta oss

B2 Impact Mailbox 1801 411 41 Göteborg073 712 05 85