Lämna ditt klagomål

Anser du att B2 Impact har agerat felaktigt i ditt ärende eller är du missnöjd med en tjänst som vi har utfört? Låt oss då veta det genom att kontakta oss via formuläret nedan eller via post till angiven adress. Om du skulle ha invändningar mot skulden i sig ber vi dig i första hand kontakta kundservice på 010-550 78 00.

Kontakt
B2 Impact
Att: Klagomålsansvarig
Mailbox 1801
411 41 Göteborg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa vis bör det tydligt framgå vad som har hänt och anledningen till att du är missnöjd eller på vilket sätt du anser att vi har gjort fel. För att vi skall ha möjlighet att granska vad som har hänt och utreda ärendet behöver du även ange ditt namn samt ett kund- eller personnummer. Ditt klagomål kommer att handläggas enligt vår klagomålspolicy vilket innebär att ditt ärende sakligt utreds av vår Klagomålsansvarig. Vi återkopplar därefter till dig så snart som utredningen är klar.

Klagomålshantering är en värdefull del av vårt löpande kvalitetsarbete och vi är tacksamma för din konstruktiva och tydliga feedback.

B2 Impact kommer att spara dina personuppgifter för att kunna använda dem när vi utreder ärendet och för att kunna göra uppföljning av de åtgärder som eventuellt kommer att vidtas. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter här.