VERKSTÄLLIGHET

När en dom eller ett utslag har fastställts, har fordringsägaren möjlighet att ansöka om hjälp från Kronofogden för att se till att det som beslutades i domen/utslaget genomförs tvångsvis.