UTSLAG

Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning.