TREDSKODOM

När en tvist i domstol avgörs helt enligt kärandens yrkanden, för att svaranden inte har infunnit sig eller besvarat en stämning.