ACKORD

En uppgörelse om betalning mellan den person som ska betala och den hen ska betala till. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned (minskas).