SVARANDEN

Den som en ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet riktar sig mot. Svaranden är också den person i en tvistemålsrättegång som det ställs krav mot.