STÄMNING

När ett ärende inte längre kan hanteras inom ramen för inkassoprocessen kan ärendet överlämnas till tingsrätten för en rättslig prövning. Det sker i fall där kunden har bestridit, när vi inte kan nå kunden eller när det saknas förutsättningar för att lösa skulden frivilligt. Tingsrätten träder då in som en oberoende part och avgör målet.