SKULDSANERING

Om du är så skuldsatt att du inte längre kan betala dina skulder under en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Uppfyller du kraven och beviljas skuldsanering pågår skuldsaneringen i fem år. En avbetalningsplan läggs upp och när skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.