SEKRETESS

Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt röjs. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller.