SÄKERHET

Garanti för återbetalning av ett lån, t.ex. borgen eller pant.