PRESKRIPTION

När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år). Preskriptionsbrytande åtgärder förlänger tiden för preskription.