OMBUD

En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.