KÄRANDE

Den person i ett tvistemål som framställer krav mot en annan som har benämningen svarande.