INKASSOKOSTNADER

De kostnader som inkassobolag har rätt att ta ut för åtgärder i syfte att driva in en skuld, t.ex. inkassokrav, påminnelseavgift och kostnad för upprättande av amorteringsplan.