INKASSOBOLAG

Ett företag som hjälper borgenärer med att få betalt för fordringar som förfallit till betalning, exempelvis genom att upprätta avbetalningsplaner.