GDPR

Lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter. I vår verksamhet är vi skyldiga att förhålla oss till GDPR och du som kund har långtgående rättigheter vad gäller skyddet för dina personuppgifter.