GÄLDENÄR

En gäldenär är ett juridiskt begrepp för när en person eller företag står i skuld till någon annan. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär.