FULLMAKT

Ett dokument som ger en annan person rätt att företräda dig i ärenden där du är part. Fullmakten ska vara signerad av den som ska företrädas, fullmaktsgivaren, och den som ska företräda, fullmaktstagaren. Ibland behöver även fullmakten bevittnas av en eller två andra personer.