FORDRAN

Om du har en skuld till någon så har denne en fordran mot dig. Den som har en fordran kallas borgenär och den som är skyldig borgenären pengar kallas gäldenär.