EXEKUTIVA ÅTGÄRDER

Kronofogden har befogenhet att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld. Kronofogden kan besluta om löneutmätning eller ha en exekutiv auktion eller försäljning där de säljer utmätt egendom.