EFFEKTIV RÄNTA

Effektiv ränta är inte en variant av ränta utan en förklaringsmodell. Det är ett sätt att visa hur stor den totala kostnaden för en kredit eller ett lån är. I begreppet effektiv ränta inkluderas därför andra kostnader som kreditgivaren lägger på krediten utöver räntan såsom till exempel aviavgifter. Den effektiva räntan kan grundas både på en fast eller en rörlig ränta.