BORGENÄR / FORDRINGSÄGARE

Borgenär är ett annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar.