BORGEN

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.