BETALNINGSFÖRELÄGGANDE

Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Ett betalningsföreläggande ger ingen betalningsanmärkning för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare. Det betyder inte heller att någon har slagit fast att du är betalningsskyldig. Om du inte har några omedelbara invändningar mot betalningsföreläggandet, kommer detta att tolkas som att du accepterar din betalningsskyldighet. Kronofogden kan då meddela ett utslag, vilket i sin tur kan resultera i registrering av en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. Observera att Kronofogden även tar ut en avgift för betalningsföreläggandet, och denna avgift kommer att läggas till din befintliga skuld.