BESTRIDA

Om du anser att du inte är betalningsskyldig eller att kravet är felaktigt kan du bestrida skulden genom att höra av dig till B2 Impact eller till Kronofogden eller domstol om ärendet gått vidare dit. Beskriv varför du anser att du inte är betalningsskyldig. Om betalningskravet stämmer men du inte kan betala just nu, kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig med en avbetalningsplan.