PRIVACY POLICY B2 IMPACT AB

Det är viktigt för oss att skydda och respektera dina personuppgifter och värna om din personliga integritet genom att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och andra gällande lagar och regelverk. Då detta är en grundläggande princip inom vår verksamhet är vi måna om att vara transparanta med vilka personuppgifter vi behandlar om dig vilket är varför vi har tagit fram denna information som beskriver vår behandling av dina personuppgifter. Grundprinciperna för behandlingen av personuppgifter och som genomsyrar hela vår verksamhet är: laglighet, öppenhet, uppgiftsminimering, ändamålsbegränsning, korrekthet, lagringsminimering, integritet, konfidentialitet och ansvarsskyldighet.  

Informationen kan komma att justeras och uppdateras om våra interna rutiner ändras eller om vi behöver  uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsansvarig: B2 Impact AB

 

Klicka här för att läsa vår personuppgiftspolicy.

Contact

B2 Impact AB MailBox 1801 411 41 Gothenburg010-550 78 00
If you have any questions or concerns regarding how we handle personal data, please feel free to contact our Data Protection Officer at the email address dataskydd@b2-impact.se or by sending a letter to the address on the left.